تبلیغات
نشر فردا Farda publishing - نمایشگاه Exhibition

 

مروری بر آثار نقاشی کلاسیک احمد قدرتی پور
گشایش نمایشگاه : جمعه ، 16مردادماه1394 ، بعد از ظهر ، ساعت 17 تا 20/30
جمعه 16مرداد تا چهارشنبه 21مرداد
مکان : اصفهان ، آبشار سوم ، خیابان مسرور ، کوی شماره 3(باغ ارم) ، نگارخانه نگاه نو